DOSYALAR »

Özellikle 15 Temmuz 2016 sonrası, OHAL ve Başkanlık dönemlerindeki gelişmeler.
Emsal oluşturan belli başlı olaylar, ayrıntıları ve yorumlar
Temel hak ve özgürlükleri kısıtlamakta, yok etmekte ve cezalandırmakta kullanılan belli başlı yasalar, nasıl uygulandıkları ve sonuçları.