Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

1-Dünyanın Gözleri Türkiye'nin Gözleri ile amaçlanan ne?

Amaç;

* İfade özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımıyla bağlantılı insan hakları ihlallerine karşı hızlı ve etkili tepkiler verecek uluslararası ve ulusal komiteler oluşturmak,

* bu komiteler aracılığıyla iç ve dış kamuoyunu bilgilendirmek,

* ve bu yolla demokratik bir baskı oluşturarak bu tür ihlallerin sürmesini engellemek.

2-Dünyanın Gözleri Türkiye'nin Gözlerinin çıkış noktası ne?

Önce Prof. Noam Chomsky’nin, ardından Kürt yazar Mehmed Uzun’un kitapları ve yayıncıları aleyhine açılan davalarda her iki yazarın Türkiye’ye gelerek duruşmalara katılması ve bu davalar için iç ve dış kamuoyu oluşması, her iki davanın da rekor sayılacak hızla (10-15 dakikada) beraatle sonuçlanmasını sağladı. Dünyanın gözleri bir olaya çevrilmişse, ihlaller sürdürülemiyor.

3-Neleri hedefliyorsunuz?

Topluma yönelik baskılar her zaman ağır ceza davaları şeklinde de karşımıza çıkmıyor. Bazan azınlıklara yönelik tehditler, bazan üniversite öğrencilerine yönelik soruşturmalar, bazan anadil, bazan başörtüsü yasakları ve buna uymak istemeyenlerin düşünce, ifade, vicdan ve inanç özgürlüklerinden başlayıp öğrenim ve çalışma haklarının gaspına kadar uzanan bir zincir bu. O halde bütün bu baskılara karşı, önce onları iç ve dış kamuoyuna duyurmak, sonra da düzenli, sürekli ve birbirinden haberli bir tepki zinciri oluşturmak gerek.

4-Dünyanın Gözleri Türkiye'nin Gözlerini nasıl gerçekleştireceksiniz?

* Her baskı konusu için bir ya da birkaç örnek olay seçiliyor.

* Bu olaylara ait somut olgulara dayalı (İddianame, soruşturma emri, kupürler) dosyalar oluşturuluyor.

* Bu bilgiler, konu ile ilgilenmesi beklenen iç ve dış kurumlara (ve bireylere) iletiliyor.

* Onların katılımıyla iç ve dış “Destek komiteleri” oluşturuluyor.

* Bu komiteler, ilgilendikleri konu için yetkililere mektup, faks, elektronik posta gibi yollarla başvuruyor, durumun düzeltilmesini istiyorlar.

* Dış ülkelerde iseler bir yandan TC temsilciliklerine, öte yandan kendi dışişlerine başvurarak haksızlığın düzeltilmesi ve baskının sona ermesi için istemde bulunuyor ve kendi ülkelerindeki medya aracılığıyla kendi kamuoylarını bilgilendiriyorlar.

* Aralarında heyetler oluşturarak Türkiye’ye geliyor, konu bir dava ise davaya gözlemci olarak katılıyor, baskıya uğrayan kişi ya da kuruluşa desteklerini belirtiyorlar, basın ve devlet yetkilileriyle görüşüyorlar.

* Örnek alınan olay olumlu şekilde sonuçlansa bile komiteler hemen dağılmıyor, benzeri olayların tekrar etmediğinden emin olana dek “izleme” durumunda kalmaya devam ediyorlar.

5-Bu çalışmayı hangi Kurumlar destekliyor?

Destekleyen ulusal örgütler:

IHD(İnsan Hakları Derneği), Mazlum-Der, PEN Yazarlar Derneği Türkiye Merkezi , Helsinki Yurttaşlar Derneği, MKM(Mezopotamya Kültür Merkezi), Özgür Üniversite (Türkiye-Ortadoğu Forumu Vakfı), DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), AGOS Gazetesi, Kurtuluş

Destekleyen Uluslararası Örgütler:

IPA(Uluslararası Yayıncılar Birliği), Article 19 (19. Madde), Human Rights Watch/HRW (İnsan Hakları İzleme Örgütü), Freemuse (Müzikte sansüre karşı çalışan bir kurum), Amnesty İnternational (Uluslararası Af Örgütü), İnternational PEN (Uluslararası PEN Yazarlar Derneği)

Destekleyen bireyler:

Abdurrrahman Dilipak(Gazeteci-yazar), Salim Uslu(HAK-İŞ Başkanı), Hasan Celal Güzel, Gül Erdost

6-Katılımcılardan neler bekleniyor?


* Adının “destekleyenler” listesinde yer almasına izin vermek,

* Örgüt ya da guruptan belli bir kişinin bu işi sürekli olarak takiple görevlendirmesi,

* Belli dönemlerde TC yetkililerine (belirlenecek adreslere) fakslar, e-mailler, yazılar yollanması,

* Medyadaki ilişkiler kullanılarak konu ile ilgili haber ve röportajlar yayınlatılması,

* Dış ülkelerdeki kurumların kendi Dışişlerine başvurarak TC Dışişlerine sorular yöneltilmesinin sağlanması,

*Kurum içi haberleşme ağı kullanılarak üyelerin düzenli olarak bilgilendirilmesi,

* Katılınacak iç ve dış platformlarda (kongre, TV çekimleri, röportaj, toplantı vs) yeri geldiğinde katılımcılara bilgi verilmesi,

* Türkiye’yi ziyaret edecek resmi veya mesleki heyetlerin konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi,

* Belirli olaylar (duruşmalar gibi) nedeniyle Türkiye’ye gelecek heyetlere gözlemci olarak katılım,

* Devlet yetkilileriyle görüşülürken bu konuda da sorular yöneltilmesi,

* Alınabilecek olumlu sonuçların başka ülkelere örnek olması için yıllık raporlara geçirilmesi,

* Olumlu sonuç alınsa bile, durumun tekrar etmeyeceğinden emin oluncaya kadar izlenmesi.