MEVZUAT » DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE ENGEL TEŞKİL EDEN MADDELER... TÜRK CEZA KANUNU

DÜŞÜNCE ve İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE ENGEL TEŞKİL EDEN MADDELER... TÜRK CEZA KANUNU

Hakaret
MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
(4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.
(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır.

Örnek:
Milliyet Gazetesi´nden Belma Akçura´ya, kaleme aldığı ¨Derin devlet oldu devlet adlı¨ kitabı nedeniyle bu maddeye dayanılarak dava açıldı. Bir dönem ülkücü hareket içerisinde yer alan Ali Yurtaslan´ın itiraflarında Abdullah Çatlı´nın sağ kolu olduğu öne sürülen Nevzat Bor´un şikayeti üzerine açılan davada, Akçura ´Yayın yoluyla hakaret ettiği iddiasıyla yargılandı. Yargılama sonunda ilk derece mahkemesinden mahkumiyet kararı çıktı.

Suç işlemeye tahrik
MADDE 214. - (1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi hâlinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır.

Örnek:
Ahmet Sami Belek ve Şahin Bayar hakkında 18 Kasım 2005 tarihinde yayınlanan Evrensel Gazetesi´ndeki ¨Susurluk Çözülseydi, Şemdinli Olmazdı¨,¨Halk Böyle Uğurladı¨, başlıklı haberler ve yine gazetede yeralan DİSK, Hak-İş, KESK, Memur Sen,TMMOB, TTB ve Türk Diş Hekimleri Birliği´nin, Şemdinli olayları ile ilgili açıklamaları nedeniyle dava açıldı.
Mahkeme, iddia edilen suçun oluşmadığı, eylemlerin basın özgürlüğü içinde değerlendirilmesi gerektiği hükmüne vararak sanıkların beraat´ine karar verdi.

Suçu ve suçluyu övme
MADDE 215. - (1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Örnek:
Ülkede Özgür Gündem Gazetesi´nde yayınlanan ve Birgül Özbarışın kaleme aldığı ¨Öcalan´ın ölüm orucu önerisini degerlendiren Kürtler devleti uyardı:Biz ölüm orucuna yatarız.¨ başlıklı yazı nedeniyle Hasan Bayar, Ali Gürbüz ve Birgül Özbarış’a bu maddeden dava açıldı. Yargılama helen sürüyor.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
MADDE 216. - (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Örnek:
Tempo dergisine PKK lideri Öcalan´ın tecridiyle ilgili konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında 1,5 yıl hapis istemiyle bu maddeye dayanılarak dava açıldı.

Kanunlara uymamaya tahrik
MADDE 217. - (1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Örnek:
Diyarbakır KÜRD-DER sözcüsü ve Haklar ve Özgürlükler Partsi´nin (Hak-Par) eski genel başkan yardımcısı İbrahim Güçlü ile ilgili bir röportaj nedeniyle haftalık ¨Tempo¨ dergisi muhabiri Enis Mazhar Tayman ve sorumlu yazı işleri müdürü Neval Barlas hakkında “Kanunlara uymamaya tahrik” suçlamasıyla dava açıldı. Yargılanmaları devam ediyor.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
MADDE 220. - (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması hâlinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.
...
(8) Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Örnek:
Abbas Güçlü´nün sunduğu ´Genç Bakış´ programında Anavatan Partisi lideri Erkan Mumcu´ya, ¨Ben Kürdüm, PKK neden değil, sonuçtur¨ diyerek sorular yönelten üniversite öğrencisi M. Emin Demir, gözaltına alındı, evi basıldı ve bilgisayarına el konuldu. Savcı, programda söylenen sözlerle, bilgisayarında elde edilen veriler ve kimi ´yasak kitapları´ gerekçe gösterip, “Örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 4.5 yıl hapis istemiyle dava açtı. Yargılama sonunda M. Emin Demir hakında 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Dava dosyası Yargıtay’da.

Müstehcenlik
MADDE 226. - (1) a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,
b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,
c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,
d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,
e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,
f) Bu ürünlerin reklamını yapan,
Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.

Örnek:
Kaos GL Dergisi´nin toplatılan sayısı Pornografi nedeniyle dergi sahibi Umut Güner´e ¨Basın, yayın yoluyla müstehcen görüntü yayınlamak¨ suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede, küçük çocukların bile rahatlıkla ulaşabileceği yerlerde poşetsiz olarak satılan dergide yer alan görüntülerin yayınlanmasının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı. Yargı süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanına hakaret
MADDE 299. - (1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Verilecek ceza, suçun alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.
(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

Örnek:
10 Temmuz 2005´de Anadoluda Vakit Gazetesi´nde yayınlanan ve Dilipak´ın kaleme aldığı ¨Sezer Hasta mı ?¨ başlıklı yazı nedeniyle, bu madde gerekçe gösterilerek dava açıldı. Yargılamanın sonunda Dilipak, 1.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada, hafifletici nedenlerle 11 ay 20 güne indirilen ceza, daha sonra 10.500 YTL para cezasına çevrildi.

Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
MADDE 300. - (1) Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alâmeti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır.
(2) İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

Örnek:
Kayıtlarımıza göre, bu maddeye dayanılarak henüz yargılama yapılmamıştır.

Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aşağılama
MADDE 301. - (1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.
(4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Örnek:
Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı ¨Agos¨ gazetesinin 21 Temmuz 2006 tarihli sayısında verilen ¨301´e Karşı 1 İmza¨ başlıklı haber nedeniyle gazeteci Hrant Dink, Sarkis Seropyan ve Arat Dink hakkında, ¨Türklüğü aşağılamak¨ iddiasıyla dava açtı. Gazetecilerin yargılanmasına 22 Mart 2007 tarihinde devam edilecek.

Temel millî yararlara karşı hareket
MADDE 305. - (1) Temel millî yararlara karşı fiillerde bulunmak maksadıyla veya bu nedenle, yabancı kişi veya kuruluşlardan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kendisi veya başkası için maddi yarar sağlayan vatandaşa, üç yıldan on yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir. Yarar sağlayan veya vaat eden kişi hakkında da aynı cezaya hükmolunur.
(2) Fiilin savaş sırasında işlenmiş ya da yararın basın ve yayın yoluyla propaganda yapmak için verilmiş veya vaat edilmiş olması hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3) Suç savaş hâli dışında işlendiği takdirde, bu nedenle kovuşturma yapılması Adalet Bakanının iznine bağlıdır.
(4) Temel millî yararlar deyiminden; bağımsızlık, toprak bütünlüğü, millî güvenlik ve Cumhuriyetin Anayasada belirtilen temel nitelikleri anlaşılır.

Örnek:
Kayıtlarımıza göre, bu maddeye dayanılarak henüz yargılama yapılmamıştır.
Halkı askerlikten soğutma
MADDE 318. - (1) Halkı, askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik veya telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiil, basın ve yayın yolu ile işlenirse ceza yarısı oranında artırılır.

Örnek:
Yazar Perihan Mağden’e haftalık ¨Yeni Aktüel¨ dergisinde yayımlanan ¨Vicdani Ret Bir İnsan Hakkıdır¨ başlıklı yazısı nedeniyle “Halkı askerlijten soğutmak” suçlamasıyla dava açıldı. Davayı karara bağlayan hakim,Mağden´in eyleminin düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinin kullanımı kapsamında ağır eleştiri niteliğinde kaldığını belirterek,suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
MADDE 341. - (1) Resmen çekilmiş olan yabancı devlet bayrağını veya diğer egemenlik alametlerini alenen tahkir eden kimseye üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Bu suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, ilgili devletin şikâyetine bağlıdır.

Örnek:
TCK madde 300/1’in yabancı devlet açısından yansıması olan bu madde, kayıtlarımıza göre şu ana kadar uygulama alanı bulamamıştır.

Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç
MADDE 342. - (1) Türkiye Cumhuriyetinde sürekli veya geçici olarak görevlendirilmiş yabancı devlet temsilcileri ile bunların diplomasi memurları veya uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bunların diplomatik ayrıcalık ve bağışıklık tanınan memurları, kendilerine karşı görevlerinden dolayı işlenen suçlar bakımından, kamu görevlisi kabul edilerek; suç işleyen kişiler hakkında, bu Kanunun ilgili hükümlerine göre cezaya hükmolunur.
(2) İşlenen suç hakaret ise, soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdurun şikâyetine bağlıdır.

Örnek:
Bu madde de kayıtlarımıza göre, şu ana kadar uygulama alanı bulamamıştır.

BASIN KANUNU

Yargıyı etkileme
MADDE 19. – (1)Hazırlık soruşturmasının başlamasından takipsizlik kararı verilmesine veya kamu davasının açılmasına kadar geçen süre içerisinde, Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme işlemlerinin ve soruşturma ile ilgili diğer belgelerin içeriğini yayımlayan kimse, ikimilyar liradan ellimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda onmilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda yirmimilyar liradan az olamaz.
(2)Görülmekte olan bir dava kesin kararla sonuçlanıncaya kadar, bu dava ile ilgili hâkim veya mahkeme işlemleri hakkında mütalaa yayımlayan kişiler hakkında da birinci fıkrada yer alan cezalar uygulanır.

Örnek:
İlhan Taşçı tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet Gazetesi´nde yayınlanan ¨Kızıltepe, çelişjiler yumağı¨ başlıklı haber nedeniyle, İlhan Selçuk, Mehmet Temoçin Sucu, İbrahim Yıldız ve İlhan Taşçı hakkında bu maddeye dayanılarak dava açıldı. Mahkeme tüm sanıklar hakkında suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle 04 Nisan 2006 tarihinde beraat kararı verdi. Savcı, sadece Mehmet Sucu yönünden hükmün bozulması gerektiğini belirterek kararı temyiz etti.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU

Terör örgütünün propagandasını yapma
MADDE 6- 3713 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 7- Cebir ve şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 1 inci maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar, yönetenler ile bu örgüte üye olanlar Türk Ceza Kanununun 314 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılır. Örgütün faaliyetini düzenleyenler de örgütün yöneticisi olarak cezalandırılır.
Terör örgütünün propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş olan sahipleri ve yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, yayın sorumluları hakkında, bu cezanın üst sınırı beşbin gündür. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır:
a) Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerin gizlenmesi amacıyla yüzün tamamen veya kısmen kapatılması.
b) Terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde, örgüte ait amblem ve işaretlerin taşınması, slogan atılması veya ses cihazları ile yayın yapılması ya da terör örgütüne ait amblem ve işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın giyilmesi.
İkinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf, siyasî parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde işlenmesi halinde bu fıkradaki cezanın iki katı hükmolunur.”

Örnek:
DTP Genel Başkan Yardımcısı ve Abdullah Öcalan´ın avukatı Aysel Tuğluk ile Diyarbakır İl Başkanı Hilmi Aydoğdu hakkında beş yıla kadar hapis istemiyle, bu maddeye dayanılarak dava açıldı. İddianamede, sanıkların, Dünya Barış Günü´nde Diyarbakır´da yapılan mitingdeki konuşmalarına yer verildi.

ATATÜRK ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR HAKKINDA KANUN

MADDE 1 - Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Örnek:
İstanbul Bağcılar Basın Savcısı Ali Çakır, Hüseyin Tuğrul Pekin adlı bir kişinin ihbarı üzerine açtığı sorşturma sonunda yazar İpek Çalışlar ve kitabın bir bölümünün Hürriyet Gazetesinde yayınlanması nedeniyle sorumlu müdür Necdet Tatlıcan hakkında, ¨Atatürk´ü Koruma Kanunu¨na muhalefet ve ¨Basın yoluyla Atatürk´ün manevi şahsiyetine hakaret¨ ettikleri iddiasıyla ve 4.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı. Makeme iddia edilen suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek yazar İpek Çalışlar ve Hürriyet Gazetesi yazı işleri müdürü Necdet Tatlıcan hakkında ayrı ayrı beraat kararı verdi.

SİYASİ PARTİLER KANUNU

Azınlık Yaratılmasının Önlenmesi
MADDE 81- Siyasi partiler :
a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler.
b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar.
c) Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçe’ den başka dil kullanamazlar; Türkçe’den başka dillerde yazılmış pankartlar, levhalar, plaklar, ses ve görüntü bantları, broşür ve beyannameler kullanamaz ve dağıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin başkaları tarafından da yapılmasına kayıtsız kalamazlar. Ancak, tüzük ve programlarının kanunla yasaklanmış diller dışındaki yabancı bir dile çevrilmesi mümkündür.

Örnek:
HAKPAR Hak ve Özgürlükler Partisi´nin 1. Olağan Büyük Kongresi´nde yapılan Kürtçe konuşmalar nedeniyle Parti Yöneticileri ve Kongre Divan Yöneticileri hakkında dava açıldı. Yargılama sonunda sanıklar Bayram Bozyel, Fehmi Demir, Nejdet Gündem, Fettah Karagöz, Gönül Dabakoğlu, Şeref Yalçın, İlhan Güneri ve Ayşe Demir´e verilen altışar ay hapis cezası, bin 980 YTL adli para cezasına çevrildi. Sanıklar Abdülmelik Fırat, Reşit Deli, Kasım Ergün, İbrahim Güçlü ve Semih Güzel´e de suç kastının yoğunluğu dikkate alınarak bir yıl hapis cezası verildi. Fırat´ın cezası, yaşı nedeniyle günlüğü 80 YTL´den 29 bin 200 YTL para cezasına çevrildi. Dava dosyası temyizde.