DOSYALAR » KANUN MADDELERİ »

TCK 215 Dosyası

Yeni ceza yasasının bir kabusa dönüşeceği uyarılarına rağmen ‘Cürmü alenen övme’ suçu yerine, yeniden düzenlenen ‘Suçu ve suçluyu övme’ suçu, 2005’te hayatımıza girdi. Soyut bir durumu cezaya boğabilecek ve eskisinden daha da kapsamlı, sınırları belirsiz bir suç yaratıldı. Bu yasa maddesi,...

Raporu görüntülemek için tıklayın »

TCK 288 Dosyası

TCK 288 ne işe yarar? 288’inci madde, kanunlaştığı günden itibaren basına yönelik bir yasaklama aracı olarak kullanıldı. İfade özgürlüğüne aykırı buldukları bir davayı gazetesindeki köşesinde eleştirenler, hukuk dışı bir tutuklamayı haberleştirip kamuoyuyla paylaşanlar, yargının ortaya...

Raporu görüntülemek için tıklayın »

TCK 301 Dosyası

Türklük, Cumhuriyet, Meclis, Yargı, Asker ve Polis neden korunmaya muhtaçtır? Yıllardır tartıştığımız, yazar, çizer, gazeteci, radyocu, televizyoncu, akademisyen, şarkıcı, tiyatrocu, sendikacı, politikacı demeden; sağ, sol, orta, Sünni, Alevi, Türk, Kürt, Ermeni ayırımı yapmadan “hoşa gitmeyen”...

Raporu görüntülemek için tıklayın »

TCK 318 Dosyası

Halk Askerlikten Soğursa... Eski TCK’nın ünlü 155’ci maddesi, 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren yeni kanunda 318 sıra numarası ile korundu. Ayrıca, suçun basın yoluyla işlenmesi ağırlaştırma nedeni sayılarak cezaların yarı oranında artırılması hükmü getirildi. İş bununla da bitmedi. 2006’nın...

Raporu görüntülemek için tıklayın »

Memur Yargılamaları Dosyası

Nasıl olabiliyor da CUMHURİYET Türkiye’sinde, bir savcı görevi olan “suçları soruşturmak için, bir mahkeme bir suçu kovuşturmak için -eğer sanık memur ise- idareden “izin” istiyor? Böyle bir durum feodal yapılarda anlaşılabilir. Eğer katil ağa’nın has adamı ise, kadı efendi, ağasından izin...

Raporu görüntülemek için tıklayın »

Dil Yasağı Dosyası

Türkçe konuş ya da sus... Başlangıcı 1920’lere kadar dayanan ‘etnik dil’ yasağı, 1980 askeri darbesi sonrası daha katı bir şekilde uygulamaya geçti. 12 Eylül sonrası Diyarbakır cezaevine görüşe gelen ve Türkçe bilmeyen anneler, on dakikalık görüş süresince oğullarına bakıp gözleri buğulu, tek...

Raporu görüntülemek için tıklayın »

Parti Kapatma Dosyası

Siyasi Partilerin mahkeme kararıyla kapatılması (daha doğru bir deyimle kapattırılması) Türkiye’de ne yazık ki yerleşmiş bir gelenek. Yukarıdan gelen tavsiye ambalajlı tehditlerle kendini fesheden ilk muhalif partileri saymazsak, tam 24 siyasi parti, mahkeme kararıyla kapatılmış. Önce sosyalist...

Raporu görüntülemek için tıklayın »

TCK 229 ve 125 Dosyaları

Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret ve Cumhurbaşkanına Hakaret Suçları (?!) ...

Raporu görüntülemek için tıklayın »

ATA 1 Dosyası

Bu kanunun hikayesinden anlaşıldığı üzere Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, yasalaştığı dönemin sorunlarına hitap etmesi adına, dönemin hukuk mantığı kullanılarak çıkarılmıştır. günümüzde çoğu zaman Mustafa Kemal mitinin büyüsünü bozmaya çalışan yazarların, akademisyenlerin,...

Raporu görüntülemek için tıklayın »

TCK 300

TCK 300, mantığı, düzenlenişi, koruduğu unsurlar açısından dogmatik, skolastik düşüncenin yasaklarına oldukça benzer. Her ikisinde de kutsallık gözlüğü çıkarıldığında, korunan ya da korunmak istenenin değersiz şeylerden ibaret tabular olduğu açıkça görülebilir. Skolastik düşünce de kutsal kitabın...

Raporu görüntülemek için tıklayın »