ATÖLYELER » Şubat Ayında Çatışma Çözümü Konuştuk

Şubat Ayında Çatışma Çözümü Konuştuk

On birinci buluşmamızda Şiddetsizlik Merkezi’nden Hilal Demir ile birlikte çatışma kavramını inceleyip, bireysel çatışmalarda çatışma çözümü...
26 Şubat 2018

On birinci buluşmamızda Şiddetsizlik Merkezi’nden Hilal Demir ile birlikte çatışma kavramını inceleyip, bireysel çatışmalarda çatışma çözümü yaklaşımlarıyla ilgili deneyimlerimizi konuşup, tartıştık.

Hilal Demir ile çatışkı / çatışma nedir, çatışmalar / çatışkılar kötü müdür ya da gerekli midir gibi soruların cevaplarını aradık. Çatışmalara / çatışkılara sebep olanın farklılıklarımız olduğunu ve bu farklılıklarımız nedeni ile bazen birbirimizi tamamladığımızı bazen de karşı karşıya geldiğimizi gördük. Çatışmaların / çatışkıların evrelerini, çözüm için gerekli olan yöntemleri konuştuk. Çatışmalarımızı / çatışkılarımızı şiddetsiz bir zeminde konuşma imkanı bulduk.